نمایندگی بوش (شباهنگ)

محصولات

لباسشویی


WAT28480

12,000,000تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


لباسشویی خودکار توکارWIW24560

13,420,000تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


یخچال توکارKIS87AF304

0تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


کشوی گرم کن BIC630NS1

8,712,000تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


کشوی گرم کن BID630NS1

9,110,000تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


مایکروویوHMT84G654I

5,940,000تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


مایکروویو توکارBEL634GS1I

10,428,000تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


مایکروویو BER634GS1I

10,428,000تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


فر مایکروویو کامپکتCMG633BS1

15,180,000تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


فر مایکروویو کامپکتCMG633BB1

15,050,000تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


فر مایکروویو کامپکتCMG656BS1

0تومان

توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)


فر مایکروویو کامپکتCMG656RS1

19,670,000تومان