نمایندگی بوش (شباهنگ)

محصولات
لباسشویی

WAT28480

12,000,000تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

لباسشویی خودکار توکارWIW24560

13,420,000تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

یخچال توکارKIS87AF304

0تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

کشوی گرم کن BIC630NS1

8,712,000تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

کشوی گرم کن BID630NS1

9,110,000تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

مایکروویوHMT84G654I

5,940,000تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

مایکروویو توکارBEL634GS1I

10,428,000تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

مایکروویو BER634GS1I

10,428,000تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

فر مایکروویو کامپکتCMG633BS1

15,180,000تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

فر مایکروویو کامپکتCMG633BB1

15,050,000تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

فر مایکروویو کامپکتCMG656BS1

0تومان
توکار(فر برقی/ماکروویو/لباسشویی/ظرفشویی/یخچال)

فر مایکروویو کامپکتCMG656RS1

19,670,000تومان